Vi är tillsammans med våra partners i Kina experter på etableringar i Kina, investeringar i Kina och att förmedla affärskontakter i Kina.

We are together with our partners in China experts in establishments in China, investments in China and buisness connections in China.