Kina förvärv

Coachar vid förvärv av mindre eller medelstora företag (förvärvsobjekt upp till en årlig fakturering av 100 MEUR)

  • Vi tar hand om hela Due Diligence processen och samordnar arbetet med externa jurister och revisorer
  • Vi letar upp potentiella förvärvs/joint venture objekt

Vi gör allt i form av ett projekt eller delar av ovanstående Due Diligence process.